Έκθεση

Το World Trade Center Cyprus (WTC Cyprus) είναι μέλος της εταιρείας World Trade Centers Holdings (Cyprus) Ltd, και κάτω από την εταιρεία Nest Investments Holdings (Cyprus) Ltd, στην οποία απονεμήθηκε βραβείο CIPA 2013.

Με γραφεία στην Λεμεσό το WTC Cyprus σαν μέλος του World Trade Centers Association, είναι πλήρως ενσωματωμένο σε ένα δίκτυο 360 World Trade Centers με 850,000 θυγατρικές εταιρείες σε 95 χώρες.

Αποστολή της εταιρείας είναι η προώθηση εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου και παγκοσμίως.

Σκοπός της εταιρείας είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων με απώτερο σκοπό να επωφεληθούν από τη μοναδική στρατηγική θέση της Κύπρου. Στόχος είναι η ταχεία εκκίνηση επιχειρήσεων, παρέχοντας επαγγελματικές, νομικές και χρηματοοικονιμικές συμβουλές.

Η εταιρεία μέσω του ενσωματωμένοου δικτύου 360 World Trade Centers ανά τον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες προώθησης του εμπορίου και των συναλλαγών και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες, με το σύνθημα «We Grow Trade».

Υπηρεσίες που προσφέρει το World Trade Center Cyprus είναι οι εξής:

  • Εμπορικές Αποστολές (Εσωτερικού/Εξωτερικού) -  Συναντήσεις Business to Business
  • Εξειδικευμένα Σεμινάρια
  •  Διοργάνωση Εκθέσεων & Συνεδρίων
  •  “Signature” Training & Business Solutions – Προγράμματα εκπαιδευτικής φύσης
  • Business Center with serviced offices

         http://www.wtccy.org