Έκθεση

Οι συμμετέχοντες με την στήριξη της εταιρείας μας, θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να επικοινωνήσουν, όχι μόνο με εταιρείες της Κίνας, αλλά και με διεθνείς εταιρείες, από άλλες χώρες που θα συμμετέχουν στην τρέχουσα έκθεση, όπως την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Δανία, το Χονγκ Κονγκ, την Ασία κ.α. 

Σε περίπτωση συμμετοχής, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα δύναται να επιχορηγήσει το 50%, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, Υπηρεσίες και Βιομηχανικά προϊόντα. Οι αιτήσείς σας προς το αρμόδιο Υπουργείο θα γίνονται αποδεκτές μέχρι 27 Οκτωβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις:


Γεωργικά προϊόντα http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/BD3189B1E20F1097C2257BE10030AD77?OpenDocument

Υπηρεσίες http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/B22B2EC190C05B3FC2257D4A002A7B87?OpenDocument

Βιομηχανικά προϊόντα  http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/4E8FA0677FF59D0542257C7F003C48C7?OpenDocument